Privatumo politika

Privatumo politika atnaujinta 2022 lapkričio 20 d.

VšĮ „Neptūno krepšinio klubas“, 141810521, buveinės adresas: Taikos pr. 61A, LT-91182, Klaipėda, el. pašto adresas: info@shop.bcneptunas.lt (toliau tekste vadinama – „Neptūnas“) vertina ir saugo Jūsų pateikiamų ir/ar gaunamų duomenų privatumą, todėl ši Privatumo politika (toliau tekste vadinama – Politika) skirta informuoti apie „Neptūno“ valdomoje elektroninėje parduotuvėje www.shop.bcneptunas.lt, (toliau tekste vadinama E. parduotuvė), „Neptūno“ buveinėje arba kitais informuotais būdais renkamos, naudojamos ir saugomos Jūsų asmens duomenų informacijos tvarkymo sąlygas ir tvarkas.

Šioje Politikoje pateikta informacija parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitų susijusių aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 „Neptūnas“ pasilieka teisę bet kada atnaujinti ir/ar pakeisti šią Politiką. Atnaujinta ir/ar pakeista Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo E. parduotuvėjė dienos, atsižvelgiant į tai, Jums yra rekomenduojama periodiškai patikrinti Politiką, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą, kurią pateikiame Politikos teksto viršuje. 

Norint užsiregistruoti ir pirkti E. parduotuvėje, yra privaloma pateikti šią, žemiau nurodytą, informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, nėra galimybės vykdyti pirkimo proceso, parduoti prekių, taip pat pristatyti prekių ir priimti prekių grąžinimą.

„Neptūnas“, parduodamas prekes E. parduotuvėje, renka šiuos asmens duomenis:

  • Vardas;
  • Pavardė;
  • El. pašto adresas;
  • Gyvenamosios vietos adresas;
  • Mobiliojo telefono numeris.

Pirkimo proceso metu registruojantis E. parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Jūs esate atsakingi, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų teisingi. 

„Neptūnas“ tvarko Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, mob. telefono numerį), kad galėtų sudaryti su Jumis pirkimo–pardavimo sutartį, administruoti pirkimo procesą ir vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus (įvykdyti pirkimą, pristatyti prekes, priimti prekių grąžinimą).

Jūsų kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, mob. telefono numerį) mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais, siekiant pranešti apie užsakymo eigą, atsakyti į Jūsų užklausas, pastabas, taip pat siųsdami naujienlaiškį, teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti arba neišreiškiate prieštaravimo, dėl tokių pasiūlymų gavimo. 

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, kad jis galiotų ateityje, išsiųsdamas pranešimą el. paštu info@shop.bcneptunas.lt.

„Neptūnas“ įsipareigoja neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus jei tie duomenys susiję su paslaugomis, reikalingomis tinkamai įvykdyti jūsų užsakymą, tokiomis kaip – mokėjimo priėmimas per Paysera mokėjimų platformą, prekių pristatymas per Lietuvos paštą, ar kitas susijusias paslaugas. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms.

Jūsų asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais saugomi 10 metų nuo sutarties sudarymo. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio apsipirkimo arba trumpiau, jei gaunamas Jūsų atsisakymas gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. 

Jūs turite teisę prašyti „Neptūno“ leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, arba pateikti nesutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi. Jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą (prašymą gauti savo susistemintų duomenų kopiją); teisę pateikti skundą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijai.